Acasă

Comitetul Național Român de Iluminat (CNRI) este o asociație profesională, cu personalitate juridică de drept privat și nonprofit și are rolul de a reprezenta, promova și proteja interesele domeniului iluminatului.

Site în curs de actualizare…