Despre Comitetul Național Român de Iluminat

Comitetul Național Român de Iluminat (CNRI) este o asociație profesională, cu personalitate juridică de drept privat și nonprofit și are rolul de a reprezenta, promova și proteja interesele domeniului iluminatului.

Respectă angajamentele care decurg din calitatea de membru al Comisiei Internaționale de Iluminat (CIE – Comission Internationale d’Éclairage).

Comisia Internațională de Iluminat a fost înființată inițial în 1900 sub numele de Comisia internațională pentru fotometrie (CIP). De la restructurarea sa ca CIE în 1913, Comisia a devenit o organizație profesională acceptată ca reprezentând cea mai bună autoritate în domeniul luminii și al iluminatului.

CIE este recunoscută de Comisia Internațională pentru Măsuri și Măsuri (CIPM), Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) ca organism internațional de standardizare.

Istoric

1957
Inființare

Comitetul Național Roman de Iluminat (CNRI) a fost înființat în 1957, având pe plan național același scop ca și forul internațional CIE (Comisia Internațională de Iluminat), al cărui membru devine în octombrie 1957.

Firme românești de prestigiu în domeniu și Universitatea Tehnică de Construcții București au sprijinit reconstituirea CNRI, care, prin sentința judecătorească din 22 martie 1990, a primit personalitate juridică, fiind înscris în registrul persoanelor juridice.

1990
Circuitul mondial de schimb liber de idei și informații în domeniul iluminatului

În septembrie 1990, la propunerea președintelui CIE de la acea dată, prof.em.dr.h.c. Hans-Walter Bodmann, CNRI reintră în circuitul mondial de schimb liber de idei și informații în domeniul iluminatului. În prezent, CNRI este unul dintre cei 36 de membri ai CIE.

Din CNRI fac parte specialiști cu studii superioare (ingineri, arhitecți, medici) care lucrează în domeniul științei, tehnologiei sau artei luminii și iluminatului și recunosc statutul CNR

1996
Membru Asociat al CNRI

A fost introdusa calitatea de “Membru Asociat al CNRI” (membru colectiv) pentru firme, instituții particulare sau de stat.

Membrii Asociați beneficiază de facilități deosebite privind informarea și documentarea în domeniu, prin acces permanent la biblioteca CNRI, participarea fără taxe la manifestările organizate de CNRI, primirea gratuită a Buletinului Informativ, a volumului lucrărilor manifestărilor tehnico-științifice organizate de CNRI și a Buletinului Științific.

CNRI și-a adus propria contribuție in cadrul CIE prin:

S-a remarcat participarea directa a CNRI la realizarea “Ghidului de iluminat interior” (Publicatia CIE 29.2-1986).

Pe lângă conexiunea cu CIE, CNRI a organizat și conferințe și seminarii naționale și internaționale (Lighting ’90, Light & Lighting ’93, Luminous environment ’96, Light & Lighting 2000, Iluminat 2001, Light & Lighting 2002, Iluminat 2003, International Lighting Symposium Bucharest 2004, Iluminat 2005), manifestări cuplate cu expoziții de specialitate.