Despre Comitetul Național Român de Iluminat

Comitetul Național Român de Iluminat (CNRI) este o asociație profesională, cu personalitate juridică de drept privat și nonprofit și are rolul de a reprezenta, promova și proteja interesele domeniului iluminatului.

Respectă angajamentele care decurg din calitatea de membru al Comisiei Internaționale de Iluminat (CIE – Comission Internationale d’Éclairage).

Comisia Internațională de Iluminat a fost înființată inițial în 1900 sub numele de Comisia internațională pentru fotometrie (CIP). De la restructurarea sa ca CIE în 1913, Comisia a devenit o organizație profesională acceptată ca reprezentând cea mai bună autoritate în domeniul luminii și al iluminatului.

CIE este recunoscută de Comisia Internațională pentru Măsuri și Măsuri (CIPM), Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) ca organism internațional de standardizare.