Istoricul CNRI

Comitetul Național Roman de Iluminat (CNRI) a fost înființat în 1957, având pe plan național același scop ca și forul internațional CIE (Comisia Internațională de Iluminat), al cărui membru devine în octombrie 1957.

Firme românești de prestigiu în domeniu și Universitatea Tehnică de Construcții București au sprijinit reconstituirea CNRI, care, prin sentința judecătorească din 22 martie 1990, a primit personalitate juridică, fiind înscris în registrul persoanelor juridice.

În septembrie 1990, la propunerea președintelui CIE de la acea dată, prof.em.dr.h.c. Hans-Walter Bodmann, CNRI reintră în circuitul mondial de schimb liber de idei și informații în domeniul iluminatului. În prezent, CNRI este unul dintre cei 36 de membri ai CIE.

Din CNRI fac parte specialiști cu studii superioare (ingineri, arhitecți, medici) care lucrează în domeniul științei, tehnologiei sau artei luminii și iluminatului și recunosc statutul CNRI.

In 1996, a fost introdusa calitatea de “Membru Asociat al CNRI” (membru colectiv) pentru firme, instituții particulare sau de stat.

Membrii Asociați beneficiază de facilități deosebite privind informarea și documentarea în domeniu, prin acces permanent la biblioteca CNRI, participarea fără taxe la manifestările organizate de CNRI, primirea gratuită a Buletinului Informativ, a volumului lucrărilor manifestărilor tehnico-științifice organizate de CNRI și a Buletinului Științific.

CNRI și-a adus propria contribuție in cadrul CIE prin:

  • elaborarea teoriei mediului luminos (interior și exterior) confortabil, funcțional și estetic
  • tratarea corectă a concepției sistemelor de iluminat (interior și exterior)
  • aprofundarea unor aspecte de calcul al sistemelor de iluminat (interior și exterior)

S-a remarcat participarea directa a CNRI la realizarea “Ghidului de iluminat interior” (Publicatia CIE 29.2-1986).

Pe lângă conexiunea cu CIE, CNRI a organizat și conferințe și seminarii naționale și internaționale (Lighting ’90, Light & Lighting ’93, Luminous environment ’96, Light & Lighting 2000, Iluminat 2001, Light & Lighting 2002, Iluminat 2003, International Lighting Symposium Bucharest 2004, Iluminat 2005), manifestări cuplate cu expoziții de specialitate.