Structura organizatorică a CNRI

Structura organizatorică a CNRI conform art. 31 din Statutul CNRI este următoarea:

Diviziile din cadrul CNRI respectă structura CIE, și sunt următoarele:

 • Divizia 1 – Vedere și culoare
 • Divizia 2 – Măsurări fizice ale luminii și radiațiilor
 • Divizia 3 – Mediul interior și proiectarea iluminatului
 • Divizia 4 – Iluminat și semnalizare pentru transporturi
 • Divizia 5 – Iluminat exterior și alte aplicații
 • Divizia 6 – Fotobiologie și fotochimie
 • Divizia 8 – Tehnologia imaginii

Față de CIE, în cadrul CNRI sunt organizate și următoarele divizii:

 • Divizia 9 – Partea electrică a sistemelor de iluminat: rețeaua de distribuție și aparatajul conex pentru protecție, control, comandă manuală/automată
 • Divizia specială DS.1 – Calificare profesională în domeniul iluminatului
 • Divizia specială DS.2 – Lumină – Arhitectură
 • Divizia specială DS.3 – Iluminat decorativ și festiv
 • Divizia specială DS.4 – Partea electrică a sistemelor de iluminat