CIE

CENTRAL BUREAU OF THE CIE

Ce este CIE ?

Înființată în 1913, Comisia Internațională de Iluminat (CIE – Commission Internationale de l’Eclairage) este cea mai înaltă autoritate independentă în domeniul iluminatului, având ca scop pe plan mondial cooperarea și schimbul de informații referitoare la știința și arta luminii și iluminatului, culoare, vedere și tehnologia imaginii. CIE cuprinde Comitetele Naționale ale țărilor membre.

Obiectivele CIE sunt:

  1. să constituie un centru de studii internațional pentru știința, tehnologia și arta luminii și iluminatului și pentru schimbul de informații în aceste domenii între țările membre;
  2. să elaboreze norme și metode de bază în metrologie în domeniul luminii și iluminatului;
  3. să ofere directive de aplicare a principiilor și metodelor de elaborare a normelor internaționale și naționale în domeniul luminii și iluminatului;
  4. să pregătească și să publice norme, rapoarte și alte materiale, referitoare la știința, tehnologia și arta luminii și iluminatului;
  5. să mențină legătura și colaborarea tehnică cu celelalte organizații internaționale activând în domenii conexe cu știința, tehnologia, normarea și arta în domeniul luminii și iluminatului.

Activitățile CIE sunt desfășurate în cadrul a șase divizii, fiecare având în componență mai multe comitete tehnice. Studiile acoperă un domeniu vast, de la aspecte fundamentale până la aspecte aplicative în iluminat. Normele și rapoartele tehnice elaborate de diviziile internaționale ale CIE sunt recunoscute în întreaga lume.

La fiecare patru ani, o sesiune plenară trece în revistă activitățile diviziilor și comitetelor tehnice, stabilindu-se și proiectele de lucru pentru perioada următoare.