Notă privind prelucrarea datelor

cu caracter personal efectuată de către Comitetul Național Român de Iluminat (CNRI)

 1. Introducere

Comitetul Național Român de Iluminat (CNRI), cu sediul în Bd. Pache Protopopescu nr. 66, RO-021414 București, România este responsabilă pentru administrarea site-ului web cnri.ro şi în calitate de operator în conformitate cu art.4, alin.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor (GPDR), vă informăm prin prezenta Declarație privind protecția datelor, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul/site-urile web aflate sub acest domeniu de internet. CNRI are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Paginile site-ului cnri.ro pot conține link-uri către alte pagini/site-uri web. CNRI nu este răspunzătoare pentru politica protecției datelor și conținutul acestor pagini/site-uri web.

CNRI prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/diviziilor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice/formulare de înscriere/ consimțământ etc;
 • organizare/derulare evenimente;
 • îndeplinirea atribuțiilor legale de desfășurarea de activități de formare profesională continuă, evaluare şi certificare profesională în domeniul luminii şi iluminatului.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, CNRI, prin serviciile/ diviziile din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la cerințele solicitate.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de informare în baza unor interese legitime, art.6, par.1, lit.f) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR)

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri de informare în baza unor interese legitime, conform art.6, par.1, lit.f) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR). Prin utilizarea pur informativă a site-ului web, noi colectăm şi prelucrăm doar datele personale pe care browser-ul web şi furnizorul dumneavoastră de internet le transmit către serverul nostru. Acestea sunt date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa site-ul web şi pentru a vă putea garanta stabilitatea şi securitatea. Concret, acest lucru implică:

 • date tehnice (adresele de IP, data şi ora accesării, conţinutul cererii de accesare adică site-urile și fișierele pe care le-aţi accesat, situaţia accesului/ cod status HTML, diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (GMT), cantitatea de date transmisă în cadrul fiecărei sesiuni)
 • informaţii despre sistemul de operare/ datele browser-ului (sistem de operare, interfaţă, browser, limba şi versiunea browser-ului)

Pentru a face accesibile toate funcţiile website-ului şi pentru a îndeplini propriile obligaţii, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi în schimb primim date de la aceştia.

 1. Utilizarea Cookie-urilor, art.6, par.1, lit.a) din Regulamentul General de Protecţia Datelor

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „http cookie” sau pur şi simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează pagina web. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Opera, Mozilla etc), are o durată de existenţă determinată şi este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informaţiile de pe dispozitivul utilizatorului). Un cookie este caracterizat prin numele și conţinutul sau valoarea acestuia. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care utilizatorul se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Mai multe detalii privind politica de utilizare a cookies vezi aici.

 1. Utilizarea e-mail-ului ca modalitate de contactare

Când ne contactaţi prin e-mail, datele pe care le furnizaţi (adresa dvs. de e-mail, iar dacă este cazul, numele dumneavoastră şi numărul dumneavoastră de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde solicitării. Ştergem datele apărute în acest context după ce stocarea lor nu mai este necesară, sau limităm procesarea lor dacă există obligaţii legale pentru păstrarea lor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În măsura permisă de lege (potrivit descrierilor de la pct.2, 3), împărtășim informaţiile cu caracter personal în cadrul companiei pentru evaluări statistice anonime, cu furnizorii de servicii IT – pentru a ne menţine infrastructura IT, și cu autorităţile publice – în cazurile justificate (de ex. agenţii de asigurări sociale, autorităţi fiscale, poliţie, autorităţi de supraveghere).

 1. Sursele datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului cnri.ro. În măsura în care este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat în contextul utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru.

 1. Transmiterea datelor către o ţară terţă/ organizaţie internaţională

CNRI nu vă transferă datele dvs. cu caracter personal către alte companii din afara ţării. Transferurile de date către ţări din exteriorul Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European („ţări terţe”) fac parte din managementul, dezvoltarea şi operarea sistemelor/ serviciilor IT. Transferul este permis în principiu ca urmare a îndeplinirii unei excepţii legale sau a consimţământului pe care l-aţi dat pentru transferul datelor şi sunt îndeplinite cerinţele speciale pentru transferul către o ţară terţă. În special, importatorul de date trebuie să asigure un nivel adecvat de protecţie a datelor în conformitate cu standardele UE în ce privește clauzele contractuale pentru transferul de date cu caracter personal către entităţi prelucrătoare de date din ţări terţe. O copie a clauzelor contractuale standard asigurate de Comisia UE se regăsește pe Internet aici.

 1. Durata şi criteriile pentru stabilirea duratei stocării datelor

În cazul unei utilizări pur informative (potrivit descrierilor de la pct.2, 3), stocăm datele cu caracter personal menţionate mai sus pe toată durata necesară pentru utilizarea site-ului web sau pe perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale aplicabile. În cazul în care există perioade de păstrare a datelor legale sau contractuale (de ex. în cazul unei relaţii de utilizare sau contractuale), avem obligaţia de a stoca datele până la expirarea perioadelor respective. După expirarea sau omisiunea obligaţiilor corespunzătoare, care apar în cazul obligaţiilor legale de păstrare, în special în domeniul dreptului fiscal, ștergem datele corespunzătoare. Stocăm celelalte date ale dumneavoastră doar atât timp cât avem nevoie de ele în scopul precizat (de ex. derularea contractului) şi le ștergem după ce scopul respectiv nu mai este valabil.

 1. Drepturile dumneavoastră

CNRI este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă nu se precizează altfel. Puteţi solicita, în orice moment, informaţii cu privire la datele stocate despre dumneavoastră după cum puteţi solicita corectarea lor în caz de eroare. Mai mult, puteţi solicita restrângerea prelucrării, portabilitatea datelor pe care ni le-aţi furnizat într-un format care poate fi citit de computer sau ștergerea datelor dumneavoastră – în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. Aveţi dreptul de a obiecta, în orice moment, împotriva utilizării datelor dumneavoastră în baza unor interese publice sau legitime. Dacă vă prelucrăm datele în baza consimţământului acordat de dumneavoastră, puteţi revoca acest consimţământ în orice moment, cu producere de efecte pe viitor.

La primirea instrucţiunilor dumneavoastră, nu vă vom mai prelucra datele în scopul prevăzut în consimţământ. Vă rugăm să vă adresaţi revocarea sau obiecţia la sediul CNRI  sau pe adresa de e-mail cnri@cnri.ro.

De asemenea, aveţi dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanţele de judecată, în cazul în care consideraţi că CNRI v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

 1. Modificările aduse declaraţiei privind protecţia datelor

Această Declaraţie privind protecţia datelor a fost actualizată ultima dată la 21.07.2023. Această Declaraţie privind protecţia datelor poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către CNRI, după cum va fi necesar. În cazul unor modificări substanţiale aduse Declaraţiei privind protecţia datelor, prima dată când un utilizator se conectează la site-ul web cnri.ro, este publicat un mesaj care este prezentat fiecărui utilizator individual. Prin continuarea utilizării site-ului nostru web, vă exprimaţi acordul cu privire la modificările respective.

 1. Operatorul de date și Responsabilul pentru protecţia datelor

Operator de date: Comitetul Național Român de Iluminat, cu sediul la
Universitatea Tehnică de Construcții București,
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Bd. Pache Protopopescu nr. 66, RO-021414 București, România
Telefon: +40 722 889 856

Responsabil pentru protecția datelor: cnri@cnri.ro